Bažant zlatý

Je pták z řádu hrabavých obývající lesy a hornaté oblasti na území západní Číny, jako lovný druh byl však vysazen i v řadě jiných světových zemí.

Způsob života

Díky svým silným končetinám jsou tito ptáci celkem rychlými běžci, při vážném nebezpečí však raději vzlétají.

Rozměry

Samec, který na délku dorůstá 90 – 105 cm (pouze ocas přitom zabírá celé dvě třetiny z jeho celkové délky), se oproti nevýrazně černo-hnědě zbarvené samici vyznačuje výrazným opeřením, na němž převažuje červené zbarvení.

Rozmnožování

Jedna snůška obvykle čítá 8 – 12 vajec, jejichž inkubace trvá 22 – 23 dnů.

Mláďata

Potrava

Živí se zejména semeny, zelenými částmi rostlin a malými bezobratlými živočichy.

Dožívá se

10 let

Výskyt

V současné době se chová po celém světě jako okrasný pták.

Sponzorství

Zaslaním 500 Kč na účet 2048565018/3030 a uvedením „Bažant zlatý“ ve zprávě pro příjemce se stanete jeho svačinářem.