Bažant diamantový

Rozměry

Samec 140 – 170 cm z čehož na ocas připadá 90 – 110 cm. Samice měří 66 – 68 cm z toho ocas 31 – 37 cm.

Rozmnožování

Kohout bažanta diamantového vodí hejno 3 – 5 slepic. Každá slepice snáší až 20 vajec do hnízda umístěného v trávě, na kterých sedí 23 – 24 dnů. Snůšky mohou být dvě ročně.

Pohlavní dospělosti dosahují v druhém roce života.

Potrava

Živí se zejména semeny, zelenými částmi rostlin a malými bezobratlými živočichy.

Dožívá se

10 let

Výskyt

Bažant diamantový je původem z pohoří jihozápadní Číny, jihovýchodního Tibetu a severní Barmy.

Sponzorství

Zaslaním 500 Kč na účet 2048565018/3030 a uvedením „Bažant diamantový“ ve zprávě pro příjemce se stanete jeho svačinářem.